..:: KDAK Rally 2009 - årets rallyoplevelse på Fyn ::..

Deltagerinfo / Participants

Tillægsregler Supplementary Regulations
Anmeldelse Entry form
Deltagerliste Entry list
Deltagere - Klassevis Participants per class
Vigtig info ang. serviceplads! Important info about service park!
Information 1 Information 1
Bulletin 1 Bulletin 1
Gennemkørsel

Reconnaissance

Komplet Rutebog Road Book
Mødetid Meeting Time
Tidsplan Time schedule
Oversigt - Serviceplads Map over service park
  Overnatning   Accomodation
       
Info til deltagere, som kommer via Storebæltsbroen    
       
  Politiets journal nr. for løbet:   The file number from the police
  2300-50163-00085-09   2300-50163-00085-09
       
     
       
       

FTZ